Vienna Street Parade
>

Vienna Street Parade 2011-10-15 4 Comments

To jsem tak jednoho dne vyrazil na mal cyklovlet po vde?sk architektu?e. Nedojel jsem daleko. Na okrun t?d?, kudy vede cyklostezka, hned kousek od radnice (pobl kter jsem tou dobou bydlel) jsem byl zastavem davem opilch a dob?e se bavcch lid. Sesednul jsem z kola a pokra?oval dl p?sky, abych zjistil, co se d?je...

Po Ringstrasse se pomalm tempem s ?astmi p?estvkami sune kamion s aparaturou, tan?cmi lidmi a DJem produkujcm jist druh elektronick hudby. Kolem projd svalovec s nkupnm kokem plnm plechovek piv ke koupi a z p?stroj? se val um?l kou?. Ohluen hudbou a omr?en tmto vjevem (pln? nepasujcm k ?asnmu odpoledni) se hlou?ky lid vlncch se do rytmu prodrm dl jen abych zjistil, e o kus dl je dal vozidlo s jinou hudbou stejnho tane?nho rytmu. Kolona kamion? se thla do nedohledna, projd?l jsem kolem n od radnice a k vde?sk ope?e, kde m? to p?estalo bavit a zam?il jsem radi do m?sta.

koda jen, e jsem s sebou nem?l vhodn?j objektivy, jinak byste v galerii z tto akce ur?it? nali jet? vce fotek, bylo se na co koukat:) Dovedete si n?co takovho p?edstavit v Brn? na Husov ?i Koliti? Co se vyuit ve?ejnho prostranstv t?e, jet? se mme co u?it... Tato zleitost ve Vdni rozhodn? nebyla vyjmkou.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • Kubi, hezk fotka, ale u sem dej n?jakou jinou:-)
  Jana @ 2011-10-28 10:04:11
 • T?me se na fotku z koncertu Utopenc?!
  Jana @ 2011-11-04 14:40:20
 • To je pravda, to se t?me!
  Utopenec quitar @ 2011-11-04 14:53:30
 • Aaaaano!
  Vrr @ 2011-11-10 14:33:44