hur!
>

hur! 2012-01-29 5 Comments

...listovac fotka, kter naprosto vyjad?uje m pocity po zdrn? zdolanch sttnicch.. p?ipojuji i p?n, a? to stejn? tak vyjde i vem, kter to teprve ?ek. Stejn? tak i diplomky (s tou j prv? za?nm..), bakal?ky a podobn zleitosti.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • "Hur, ud?lal jsem ty sttnice!" e? :)

  dita @ 2012-01-29 22:00:40
 • Kubk je nejlep!
  Jana @ 2012-01-31 16:32:55
 • Je no, co se d d?lat :) Up?mn gratulace Kubo!
  Utopenec vajolin @ 2012-01-31 17:05:46
 • A Fanda u to m taky za sebou...a te?, pokud se nepletu, drme p?sti Ver?i! Veru, do toho!
  Jana @ 2012-01-31 21:24:06
 • To u nemuste, Ver?a u to m taky za sebou:) A te? se t? na fotky z Utopenc?...:)
  Vrr @ 2012-02-03 17:27:11